0 Sản phẩm
090 330 99 89 Hotline 24/7

Thanh toán

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK  – CN TP. Hồ Chí Minh
TÊN TK: NGUYỄN THỊ NHỰT PHƯỢNG
SỐ TK: 007 100 216 2301

NGÂN HÀNG Á CHÂU – ACB CN TRẦN NÃO
TÊN TK: NGUYỄN THỊ NHỰT PHƯỢNG
SỐ TK: 167963349

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – CN TRẦN NÃO
TÊN TK: NGUYỄN THỊ NHỰT PHƯỢNG
SỐ TK: 19032754688017

ÁP DỤNG KHI VIẾT HÓA ĐƠN: Số tài khoản Công ty cho các hợp đồng và xuất hoá đơn VAT
NGÂN HÀNG Á CHÂU – ACB PGD NGÃ BẢY SÀI GÒN
Số tài khoản: 222885949
625 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TPHCM

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – CN GIA ĐỊNH – PGD TRẦN NÃO
Số tài khoản: 1903 614 681 2010
125 Trần Não, Q.2, TP.HCM

090 330 99 89